Cẩm Nang

Hệ thống Trang Bị

Huyết Kiếm

H oan nghênh thiếu hiệp đến với Huyết Kiếm - Webgame PK tự do không lo thiếu vàng!

Hàng loạt các hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Huyết Kiếm nhé!

Hệ thống Trang Bị

 • Thiếu hiệp có thể cường hóa trang bị để gia tăng lực chiến cho bản thân.
 • Nhấp Rèn, chọn mục Cường Hóa ở giao diện Rèn.

Huyết Kiếm

Huyết Kiếm

 • Dùng Đá Cường Hóa để cường hóa trang bị, có tỉ lệ thất bại nhưng không bị giảm cấp cường hóa.
 • Đá Cường Hóa nhận được thông qua các phó bản, hoạt động hoặc mua ở Cửa Hàng.

 • Khi tất cả trang bị đều đạt một cấp cường hóa nhất định sẽ được cộng thêm lực chiến theo Bộ Cường Hóa.

 • Với những món trang bị bậc thấp không sử dụng nữa, có thể Tế luyện. Khi đủ điểm Luyện sẽ tăng trực tiếp các thuộc tính cho nhân vật.
 • Nhấp Rèn, chọn mục Tế Luyện ở giao diện Rèn.

Huyết Kiếm

 • Sử dụng Tế Luyện để vừa xử lý hàng tồn kho, vừa tăng lực chiến cho bản thân.
 • Nhấp Rèn, chọn mục Tẩy Luyện ở giao diện Rèn.

Huyết Kiếm

 • Tẩy luyện trang bị sẽ thay đổi thuộc tính bất kì cho trang bị, khi thiếu hiệp tìm thấy thuộc tính phù hợp hãy chọn Đổi.
 • Tẩy luyện tốn Bạc không khóa.
 • Một trong những cách để sở hữu Đá Khảm cấp cao đơn giản nhất, đó là Ghép Đá.
 • Nhấp Rèn, chọn mục Thần Luyện ở giao diện Rèn.

Huyết Kiếm

 • Thần luyện sẽ bổ sung các thuộc tính thần bí cho trang bị, có nhiều phẩm chất như: Hạ - Trung - Thượng - Cực - Thánh.
 • Mỗi lần thần luyện sẽ tốn Đá Luyện Trang Bị và chỉ có thể thần luyện các trang bị theo bộ. Mỗi trang bị được chứa tối đa 5 thuộc tính.

 • Tăng sao mang lại rất nhiều sức tấn công cho thiếu hiệp nhờ giúp tăng mạnh thuộc tính cơ bản của trang bị.
 • Nhấp Rèn, chọn mục Tăng Sao ở giao diện Rèn.

Huyết Kiếm

 • Tăng sao cần Đá Tăng Sao. Nhận được Đá Tăng Sao thông qua các hoạt động, sự kiện hoặc mua ở Cửa Hàng.

 • Tăng Bậc là tính năng cường hóa sức mạnh trang bị lớn nhất. Sau khi tăng bậc các tính năng cơ bản của trang bị sẽ tăng lên rất nhiều.
 • Nhấp Rèn, chọn mục Tăng Bậc ở giao diện Rèn.

Huyết Kiếm

 • Để tăng bậc cần Đá Rèn cấp độ tương ứng. Đá Rèn nhận được khi diệt Boss và thu thập ơ bản đồ Huyết Giới.
 • Có thể ghép các loại Đá Rèn cùng bậc thành Đá Rèn có cấp cao hơn.

Nếu là Tân thủ, thiếu hiệp có thể tham khảo những bài viết dưới đây:

Để lại bình luận của thiếu hiệp tại đây.