Cẩm Nang

Ngự Thuẫn

M ỗi nhân vật muốn đứng đầu không phải chỉ tấn công mạnh là đủ mà còn có sức phòng thủ, nội công và các yếu tố tiềm lực khác kết hợp mới có thể tạo nên sức mạnh nhất định. Thuẫn chính là tấm khiên bảo hộ vững chắc cho mỗi thiếu hiệp khi lâm trận diệt yêu trừ ma.

Ngự Thuẫn

 • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp .

 Nhấp biểu tượng

 Giao diện Ngự Thuẫn

 • Tiến cấp:
  • Dùng Đá Ngự Thuẫn để tiến cấp Ngự Thuẫn. Bậc càng cao sử dụng Đá Ngự Thuẫn càng nhiều.
  • Tiến cấp Ngự Thuẫn đến 5 sao sẽ tăng bậc và nhận được ngoại hình Ngự Thuẫn mới.

 Đá Ngự Thuẫn

 • Dùng Tiềm Năng Đơn-Thuẫn tăng điểm tiềm năng Ngự Thuẫn. Điểm tiềm năng giúp tăng mạnh nhiều thuộc tính cho nhân vật.

 Tiềm Năng Đơn

 • Kỹ năng: Có 2 kỹ năng Hộ Thân Quyết và Thần Phòng Quyết.
 • Trang bị:
  • Có 4 vị trí trang bị: Hộ Linh, Hoa Văn, Mặt Khiên, Tay Cầm.
  • Nhận Trang bị Ngự Thuẫn thông qua Phó bản Tiến Cấp Ngự Thuẫn hoặc các sự kiện.

Một số ngoại hình Ngự Thuẫn

TênHình ảnh
Cổ Đồng
Tinh Nguyên
Vu Chân
Hoàng Tuyền
Phệ Hồn
Ma Quang
Hung Thần
Hỗn Thiên

Nếu là Tân thủ, thiếu hiệp có thể tham khảo những bài viết dưới đây:

Để lại bình luận của thiếu hiệp tại đây.