Cẩm Nang

Pháp Bảo

Mốn tu tiên vấn đạo, tất phải có dị trân pháp bảo. Mang sức mạnh vô song, Pháp Bảo là cứu tinh tuyệt vời trong chiến đấu. Mỗi loại Pháp Bảo kích hoạt thuộc tính bổ trợ cho thiếu hiệp, hành trình tu tiên của chư vị sẽ thuận lợi và mang nhiều màu sắc hơn.

Pháp Bảo

 • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 32.

 Nhấp biểu tượng

 Giao diện Pháp Bảo

 • Tiến cấp:
  • Dùng Đá Pháp Bảo để tiến cấp Pháp Bảo. Bậc càng cao sử dụng Đá Pháp Bảo càng nhiều.
  • Tiến cấp Pháp Bảo đến 5 sao sẽ tăng bậc và nhận được ngoại hình Pháp Bảo mới.

 Đá Pháp Bảo

 • Kỹ năng:
  • Các kỹ năng chính: Vạn Pháp Quy Linh, Mạn Thù Sa Hoa, Càn Khôn Tá Pháp, Đấu Chuyển Tinh Di.
  • Dùng Ngũ Thái Oa Thạch tăng cấp kỹ năng Pháp Bảo.

 Ngũ Thái Oa Thạch

 • Trang bị:
  • Có 4 vị trí trang bị: Pháp Linh, Pháp Văn, Pháp Thân, Pháp Bội.
  • Nhận Trang bị Pháp Bảo thông qua Phó bản Tiến Cấp Pháp Bảo hoặc các sự kiện.

Một số ngoại hình Pháp Bảo

TênHình ảnh
Chiếu Không Luân 
Ngân Lăng Ảnh 
Kim Hà Quang 
Lưu Ly Tú Diệm 
Xích Vũ Viêm 
Thái Âm Lệ 
Dương Thiên Canh 
Hạo Nguyệt Tinh 
Nhiếp Tâm Nhãn 
Thiên Vương Mục 

Nếu là Tân thủ, thiếu hiệp có thể tham khảo những bài viết dưới đây:

Để lại bình luận của thiếu hiệp tại đây.