Cẩm Nang

Pháp Tướng

T huở xa xưa, các cao nhân đã thu thập hồn khí linh lực khắp thiên hạ để luyện ra những Pháp Tướng mang sức mạnh trấn yêu, bảo vệ yên bình khắp chốn. Mỗi Pháp tướng được cất giấu ở những địa điểm bí mật và là mục tiêu truy lùng của các anh hùng hào kiệt bởi sức mạnh vô song mà các Pháp Tướng mang lại cho chủ nhân của chúng.

Pháp Tướng

  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp .

 Nhấp biểu tượng

 Giao diện Pháp Tướng

  • Tiến cấp:
   • Dùng Đá Pháp Tướng để tiến cấp Pháp Tướng. Bậc càng cao sử dụng Đá Pháp Tướng càng nhiều.
   • Tiến cấp Pháp Tướng đến 5 sao sẽ tăng bậc và nhận được ngoại hình Pháp Tướng mới.

 Đá Pháp Tướng

  • Dùng Tiềm Năng Đơn-Tướng tăng điểm tiềm năng Pháp Tướng. Điểm tiềm năng giúp tăng mạnh nhiều thuộc tính cho nhân vật.

 Tiềm Năng Đơn

 • Kỹ năng: Có 2 kỹ năng Phá Thiên Quyết và Thần Công Quyết.
 • Trang bị:
  • Có 4 vị trí trang bị: Tướng Linh, Tướng Văn, Tướng Thân, Tướng Bội.
  • Nhận Trang bị Pháp Tướng thông qua Phó bản Tiến Cấp Pháp Tướng hoặc các sự kiện.

Một số ngoại hình Pháp Tướng

TênHình ảnh
Tân Quang
Minh Nha
Ám Huy
Bảo Lưu
Kỳ Nham
Cư Lũ
Trùng Mục
U Hoàng
Thần Không

Nếu là Tân thủ, thiếu hiệp có thể tham khảo những bài viết dưới đây:

Để lại bình luận của thiếu hiệp tại đây.