Cẩm Nang

Tinh Trận

T inh trận là một tính năng nâng cấp nhiều thuộc tính cho thiếu hiệp. Mỗi khi diệt quái sẽ nhận một lượng linh khí, dùng để mở khóa từng cấp độ của Tinh trận.

Tinh Trận

  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp .

 Nhấp biểu tượng

Huyết Kiếm Giao diện Tinh Trận

  • Chọn "Tự tăng" để tăng cấp tinh trận bằng Linh Khí. Linh Khí nhận được khi diệt quái, hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày và các hoạt động khác.
  • Mỗi điểm Tinh trận sẽ cung cấp một loại thuộc tinh cộng thêm cho nhân vật như: sinh lực, tấn công, phòng thủ, bạo kích, kháng bạo, né tránh, chính xác. Các chỉ số được cộng thêm khi đột phá cấp Tinh trận.

Nếu là Tân thủ, thiếu hiệp có thể tham khảo những bài viết dưới đây:

Để lại bình luận của thiếu hiệp tại đây.