Cẩm Nang

Tường Vân

Tường Vân là những đám mây thần chỉ chở người có trái tim trong sáng. Tường vân có thể bay cao và di chuyển rất nhanh, giúp chủ nhân của mình ngao du sơn thủy.

Tường Vân

 • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 100.

Nhấp biểu tượng

Giao diện Tường Vân

 • Tiến cấp:
  • Dùng Đá Tường Vân để tiến cấp Tường Vân. Bậc càng cao sử dụng Đá Tường Vân càng nhiều.
  • Tiến cấp Tường Vân đến 5 sao sẽ nhận được ngoại hình mới.

Đá Tường Vân

 • Dùng Tiềm Năng Đơn-Vân tăng điểm tiềm năng Tường Vân. Điểm tiềm năng giúp tăng mạnh nhiều thuộc tính cho nhân vật.

Tiềm Năng Đơn

 • Kỹ năng:
  • Kỹ năng: Có 2 kỹ năng Thần Chuẩn Quyết và Phi Ảnh Quyết.
  • Trang bị:
   • Có 4 vị trí trang bị: Vân Linh, Vân Văn, Vân Hồn, Vân Tâm.
   • Nhận Trang bị Pháp Tướng thông qua Phó bản Tiến Cấp Pháp Tướng hoặc các sự kiện.

  Nếu là Tân thủ, thiếu hiệp có thể tham khảo những bài viết dưới đây:

  Để lại bình luận của thiếu hiệp tại đây.