Sự kiện

Quà Đăng Nhập 7+7 Ngày

Huyết Kiếm

H oan nghênh thiếu hiệp đến với Huyết Kiếm - Webgame PK tự do không lo thiếu vàng!

Hàng loạt các hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Huyết Kiếm nhé!

Quà Đăng Nhập 7+7 Ngày

  • Thời gian: Từ ngày mở server đến khi nhận thưởng tất cả các mốc đăng nhập.
  • Đối tượng: Tất cả thiếu hiệp.
  • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Phúc Lợi để mở giao diện hoạt động.

Huyết KiếmNhấp biểu tượng

Huyết KiếmGiao diện hoạt động

  • Nội dung chi tiết: Trong thời gian hoạt động, thiếu hiệp đăng nhập trò chơi mỗi ngày sẽ được nhận thưởng tương ứng. Đến khi đăng nhập tích lũy đủ 14 ngày và nhận thưởng thì hoạt động sẽ biến mất.
Tích lũy đăng nhậpPhần thưởng
1
ngày
Huyết Kiếm
Đá Thú Cưỡi*8 + Bùa Truyền Tống*10 + Đá Cường Hóa*20 + Exp x2 Đơn*1 + Linh Khí*10 vạn + Vàng*200
2
ngày
Huyết Kiếm
Đồng Hành-Thần Tinh Tinh Quân + Đá Thú Cưỡi*20 + Đá Cường Hóa*20 + Hộp Bảo Đồ Ngẫu Nhiên*4 + Bạc Khóa*40 vạn + Vàng*200
3
ngày
Huyết Kiếm
Tiên Bảo-Như Ý Ngọc + Đá Pháp Bảo*12 + Đá Tẩy Trang Bị*10 + Exp x3 Đơn*1 + Linh Khí*40 vạn + Vàng*200
4
ngày
Huyết Kiếm
Rương Trang Bị Hồng Bậc 5 Ngẫu Nhiên + Đá Thần Võ*15 + Đá Cường Hóa*30 + Đá Luyện Trang Bị*5 + Bạc Khóa*50 vạn + Vàng*200
5
ngày
Huyết Kiếm
Tiên Bảo-Luân Hồi Kính + Đá Pháp Tướng*18 + Quà Phù Linh 3*1 + Exp x2 Đơn*1 + Linh Khí*30 vạn + Vàng*200
6
ngày
Huyết Kiếm
Vàng*1.000 + Đá Đồng Hành*20 + Đá Cường Hóa*50 + Đá Tẩy Trang Bị*20 + Exp x3 Đơn*1 + Bạc Khóa*80 vạn + Vàng*200
7
ngày
Huyết Kiếm
Tiên Bảo-Linh Lung Tản + Đá Ngự Thuẫn*25 + Đá Rèn Bộ 3 Sao*1 + Quà Phù Linh 3*1 + Bạc Khóa*150 vạn + Vàng*200
8
ngày
Huyết Kiếm
Tiềm Năng Đơn-Kỵ*2 + Đá Thú Cưỡi*16 + Tinh Thiết Yên*1 + Tinh Thiết Đăng*1 + Tinh Thiết Cương*1 + Tinh Thiết Đề*1
9
ngày
Huyết Kiếm
Ngũ Thái Oa Thạch*2 + Đá Pháp Bảo*18 + Thiết Pháp Linh*1 + Thiết Pháp Văn*1 + Thiết Pháp Thân*1 + Thiết Pháp Bội*1
10
ngày
Huyết Kiếm
Tiềm Năng Đơn-Thần*2 + Đá Thần Võ*20 + Thiết Kiếm Linh*1 + Thiết Kiếm Văn*1 + Thiết Kiếm Sáo*1 + Thiết Kiếm Bính*1
11
ngày
Huyết Kiếm
Tiềm Năng Đơn-Pháp*2 + Đá Pháp Tướng*22 + Thiết Tướng Linh*1 + Thiết Tướng Văn*1 + Thiết Tướng Thân*1 + Thiết Tướng Liên*1
12
ngày
Huyết Kiếm
Mảnh Kháng Tính*60 + Đá Đồng Hành*48 + Thanh Long Phù Linh 4*1 + Huyền Vũ Phù Linh 4*1 + Bạch Hổ Phù Linh 4*1 + Chu Tước Phù Linh 4*1
13
ngày
Huyết Kiếm
Tiềm Năng Đơn-Thuẫn*2 + Đá Ngự Thuẫn*26 + Thiết Thuẫn Linh*1 + Thiết Thuẫn Văn*1 + Tinh Thiết Diện*1 + Tinh Thiết Thủ*1
14
ngày
Huyết Kiếm
Rương Trang Bị Hồng Bậc 5 Ngẫu Nhiên + Đá Rèn Bộ 3 Sao*2 + Đá Cường Hóa*40 + Đá Tẩy Trang Bị*25 + Đá Luyện Trang Bị*10 + Bạc Khóa*400 vạn

Ghi chú

  • Các vật phẩm nếu không có ghi chú gì đặc biệt thì đều là vật phẩm khóa.
  • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng, thiếu hiệp vui lòng xem trong trò chơi.

Nếu là Tân thủ, thiếu hiệp có thể tham khảo những bài viết dưới đây:

Để lại bình luận của thiếu hiệp tại đây.