Sự kiện

Quà Nạp Lần Đầu

Huyết Kiếm

H oan nghênh thiếu hiệp đến với Huyết Kiếm - Webgame PK tự do không lo thiếu vàng!

Hàng loạt các hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Huyết Kiếm nhé!

Nạp Lần Đầu - Lợi Ích Dài Lâu

 • Thời gian: 7 ngày đầu mở server.
 • Đối tượng: Tất cả thiếu hiệp.
 • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Nạp Lần Đầu để mở giao diện hoạt động.

Huyết KiếmNhấp biểu tượng

Huyết KiếmGiao diện hoạt động

 • Nội dung chi tiết: Trong thời gian hoạt động, nạp lần đầu đạt mức quy định sẽ được nhận thưởng khủng. Phần thưởng thay đổi qua từng ngày.
 • NGÀY 1 - Đột Phá
Nạp lần đầu đạtPhần thưởng
200 KC Đột Phá Đơn-Tu Thiên*1 + Đá Cường Hóa*20 + Đá Tẩy Trang Bị*16 + Bạc Khóa*30 vạn + Túi Phúc Vàng*1
500 KC Đá Thú Cưỡi*10 + Đá Rèn Bộ 1 Sao*3 + Linh Khí*50 vạn + Bạc Khóa*50 vạn + Quà Phù Linh 2*1
1.000 KC Đá Pháp Bảo*20 + Đá Rèn Bộ 1 Sao*3 + Tu Luyện Đơn*100 + Bạc Khóa*100 vạn + Quà Phù Linh 2*3
2.000 KC Đá Thần Võ*36 + Đá Rèn Bộ 1 Sao*3 + Tiềm Năng Đơn-Kỵ*1 + Tấn Công Đơn-Lớn*5 + Bạc Khóa*150 vạn
 • NGÀY 2 - Thú Cưỡi
Nạp lần đầu đạtPhần thưởng
200 KC Trang Bị Thú Cưỡi Bậc 2*1 + Đột Phá Đơn-Tu Thiên*1 + Linh Khí*25 vạn + Túi Phúc Vàng*1 + Chu Tước Phù Linh 1*2
500 KC Trang Bị Thú Cưỡi Bậc 3*1 + Đá Rèn Bộ 1 Sao*1 + Đá Thú Cưỡi*10 + Bạc Khóa*50 vạn + Chu Tước Phù Linh 2*1
1.000 KC Trang Bị Thú Cưỡi Bậc 4*1 + Hộp Quà Thú Cưỡi*1 + Đá Thú Cưỡi*20 + Bạc Khóa*100 vạn + Chu Tước Phù Linh 3*1
2.000 KC Trang Bị Thú Cưỡi Bậc 5*1  + Tiềm Năng Đơn-Kỵ*1 + Đá Thú Cưỡi*36 + Bạc Khóa*150 vạn + Chu Tước Phù Linh 4*1
 • NGÀY 3 - Pháp Bảo
Nạp lần đầu đạtPhần thưởng
200 KC Trang Bị Pháp Bảo Bậc 2*1 + Đột Phá Đơn-Tu Thiên*1 + Linh Khí*25 vạn + Túi Phúc Vàng*1 + Thanh Long Phù Linh 1*2
500 KC Trang Bị Pháp Bảo Bậc 3*1 + Đá Rèn Bộ 1 Sao*1 + Đá Pháp Bảo*10 + Bạc Khóa*50 vạn + Thanh Long Phù Linh 2*1
1.000 KC Trang Bị Pháp Bảo Bậc 4*1 + Hộp Quà Pháp Bảo*1 + Đá Pháp Bảo*20 + Bạc Khóa*100 vạn + Thanh Long Phù Linh 3*1
2.000 KC Trang Bị Pháp Bảo Bậc 5*1  + Ngũ Thái Oa Thạch*1 + Đá Pháp Bảo*36 + Bạc Khóa*150 vạn + Thanh Long Phù Linh 4*1
 • NGÀY 4 - Thần Võ
Nạp lần đầu đạtPhần thưởng
200 KC Trang Bị Thần Võ Bậc 2*1 + Đột Phá Đơn-Tu Thiên*1 + Linh Khí*25 vạn + Túi Phúc Vàng*1 + Huyền Vũ Phù Linh 1*2
500 KC Trang Bị Thần Võ Bậc 3*1 + Đá Rèn Bộ 1 Sao*1 + Đá Thần Võ*10 + Bạc Khóa*50 vạn + Huyền Vũ Phù Linh 2*1
1.000 KC Trang Bị Thần Võ Bậc 4*1 + Hộp Quà Thần Võ*1 + Đá Thần Võ*20 + Bạc Khóa*100 vạn + Huyền Vũ Phù Linh 3*1
2.000 KC Trang Bị Thần Võ Bậc 5*1  + Tiềm Năng Đơn-Thần*1 + Đá Thần Võ*36 + Bạc Khóa*150 vạn + Huyền Vũ Phù Linh 4*1
 • NGÀY 5 - Pháp Tướng
Nạp lần đầu đạtPhần thưởng
200 KC Trang Bị Pháp Tướng Bậc 2*1 + Đột Phá Đơn-Tu Thiên*1 + Linh Khí*25 vạn + Túi Phúc Vàng*1 + Bạch Hổ Phù Linh 1*2
500 KC Trang Bị Pháp Tướng Bậc 3*1 + Đá Rèn Bộ 1 Sao*1 + Đá Pháp Tướng*10 + Bạc Khóa*50 vạn + Bạch Hổ Phù Linh 2*1
1.000 KC Trang Bị Pháp Tướng Bậc 4*1 + Hộp Quà Pháp Tướng*1 + Đá Pháp Tướng*20 + Bạc Khóa*100 vạn + Bạch Hổ Phù Linh 3*1
2.000 KC Trang Bị Pháp Tướng Bậc 5*1  + Tiềm Năng Đơn-Tướng*1 + Đá Pháp Tướng*36 + Bạc Khóa*150 vạn + Bạch Hổ Phù Linh 4*1
 • NGÀY 6 - Đồng Hành
Nạp lần đầu đạtPhần thưởng
200 KC Mảnh Kháng Tính*5 + Đột Phá Đơn-Tu Thiên*1 + Vé Vào Phó Bản Nhóm*1 + Túi Phúc Vàng*1 + Chu Tước Phù Linh 1*2
500 KC Mảnh Kháng Tính*10 + Đá Rèn Bộ 1 Sao*1 + Đá Đồng Hành*10 + Bạc Khóa*50 vạn + Chu Tước Phù Linh 2*1
1.000 KC Tấn Công Đơn-Lớn*3 + Hộp Quà Đồng Hành*1 + Đá Đồng Hành*20 + Bạc Khóa*100 vạn + Chu Tước Phù Linh 3*1
2.000 KC Tấn Công Đơn-Lớn*5 + Đá Rèn Bộ 1 Sao*3 + Đá Đồng Hành*36 + Bạc Khóa*150 vạn + Chu Tước Phù Linh 4*1
 • NGÀY 7 - Ngự Thuẫn
Nạp lần đầu đạtPhần thưởng
200 KC Trang Bị Ngự Thuẫn Bậc 2*1 + Đột Phá Đơn-Tu Thiên*1 + Vé Vào Phó Bản Nhóm*1 + Túi Phúc Vàng*1 + Thanh Long Phù Linh 1*2
500 KC Trang Bị Ngự Thuẫn Bậc 3*1 + Đá Rèn Bộ 1 Sao*1 + Đá Ngự Thuẫn*10 + Bạc Khóa*50 vạn + Thanh Long Phù Linh 2*1
1.000 KC Trang Bị Ngự Thuẫn Bậc 4*1 + Hộp Quà Ngự Thuẫn*1 + Đá Ngự Thuẫn*20 + Bạc Khóa*100 vạn + Thanh Long Phù Linh 3*1
2.000 KC Trang Bị Ngự Thuẫn Bậc 5*1  + Tiềm Năng Đơn-Thuẫn*1 + Đá Ngự Thuẫn*36 + Bạc Khóa*150 vạn + Thanh Long Phù Linh 4*1

Ghi chú

 • Các vật phẩm nếu không có ghi chú gì đặc biệt thì đều là vật phẩm khóa.
 • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng, thiếu hiệp vui lòng xem trong trò chơi.

Nếu là Tân thủ, thiếu hiệp có thể tham khảo những bài viết dưới đây:

Để lại bình luận của thiếu hiệp tại đây.